210 - 677 22 22 · info@lifeclinicgroup.com

ACADEMIC COACHING

Η σύγχρονη καθημερινότητα είναι πολυδιάστατη, απαιτητική και προσφέρει τόσες επιλογές που συχνά αδυνατούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Μαθαίνουμε πολλά, αλλά σπάνια μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις επιλογές μας.

Κανείς δεν μας μαθαίνει να επιλέγουμε συνειδητά. Πολλοί μας λένε τι να επιλέξουμε. Πολλοί μας λένε τι θα επέλεγαν στη θέση μας. Πολλοί μας λένε τι επέλεξαν οι ίδιοι στη ζωή τους. Κανείς δεν μας μαθαίνει, όμως, πώς να επιλέγουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτό κάνει το coaching. Βοηθάει να κάνουμε συνειδητές επιλογές και συνειδητές αλλαγές. Και απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να διαλέξουν τη ζωή που θα ζήσουν, σε ανθρώπους που δεν αφήνονται στην τύχη.

Το ακαδημαϊκό coaching εστιάζει στη μάθηση. Από την απόκτηση γνώσεων και τις καλές επιδόσεις στην τυπική εκπαίδευση, μέχρι την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων στη σύγχρονη αγορά εργασίας, τη μόρφωση και τελικά την καλή ζωή, το ευ ζην. Είναι τόσο σημαντικό σήμερα που διεθνώς αποτελεί οργανικό τμήμα των κορυφαίων σχολείων και πανεπιστημίων του κόσμου.  Οι τομείς  του ακαδημαϊκού coaching είναι:

 • Ακαδημαϊκό coaching για Μαθητές
 • Ακαδημαϊκό coaching για Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό coaching για Ερευνητές
 • Ακαδημαϊκό coaching για Εκπαιδευτικούς
 • Ακαδημαϊκό coaching για Επαγγελματίες

Ακαδημαϊκό coaching για Μαθητές

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές λυκείου και αφορά είτε τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων είτε τον σχεδιασμό ενός ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου για την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Ενδεικτικά, ένας μαθητής θα καταφέρει να:

 • Θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να τους συνδέει με συγκεκριμένες ενέργειες στο καθημερινό πρόγραμμα.
 • Μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα της μελέτης του επιλέγοντας το στυλ που του ταιριάζει.
 • Αποκομίζει  το μέγιστο από την παρουσία του στην τάξη.
 • Αξιολογεί τον εαυτό του και τις επιδόσεις του.
 • Αξιοποιεί τα ισχυρά του σημεία και να διαχειρίζεται τις αδυναμίες του.
 • Επιλέξει εξωσχολικές δραστηριότητες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το βιογραφικό του.
 • Καλλιεργήσει κρίσιμες ικανότητες και δεξιότητες συμπληρωματικές προς τις γνώσεις.
 • Μεγιστοποιήσει το όφελος από τη συνεργασία με τους καθηγητές και τους συμμαθητές του.
 • Τοποθετήσει την εκπαίδευσή του στρατηγικά ως μέρος της ζωής του.
 • Να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη μετάβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές.

Ακαδημαϊκό coaching για Φοιτητές

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν μεγιστοποιήσουν το όφελος των σπουδών τους και να τις αξιοποιήσουν για την προετοιμασία της επαγγελματικής τους πορείας.

Ενδεικτικά, ένας φοιτητής θα καταφέρει να:

 • Προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις των πανεπιστημιακών σπουδών, στον τρόπο μάθησης και αξιολόγησης.
 • Μεταβεί από την ιδιότητα του μαθητή σε αυτή του επιστήμονα-επαγγελματία.
 • Χαράξει την επαγγελματική του πορεία και να θέσει συγκεκριμένους στόχους.
 • Αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα πανεπιστήμια για networking δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Μετατρέψει τις γνώσεις του και τις ιδέες του σε επιχειρηματική πρόταση.
 • Καλλιεργήσει πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες (πχ public speaking).
 • Μεγιστοποιήσει το όφελος από τη συνεργασία με τους καθηγητές και τους συμμαθητές του.
 • Θέσει τις βάσεις για δια βίου επιμόρφωση και κατάρτιση.
 • Να ισορροπήσει τις απαιτήσεις των σπουδών με την κοινωνική ζωή και την ενασχόληση με τα εξωπανεπιστημιακά ενδιαφέροντά του.

Ακαδημαϊκό coaching για Ερευνητές

Οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι μεταδιδάκτορες σε διεθνές επίπεδο αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συνεργασιών και ισορροπίας με τους άλλους τομείς της ζωής τους. Πολλές από αυτές συνεχίζουν και μετά τη λήψη του διδακτορικού, στην πορεία για ακαδημαϊκή καριέρα, μια πορεία κατ’ εξοχήν μοναχική. Ο ακαδημαϊκός χώρος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και εξαιρετικά απαιτητικός. Το coaching προσφέρει την απαραίτητη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια, σε όλα της τα στάδια.

Ενδεικτικά συνδράμει έναν ερευνητή να:

 • Εξετάσει συνειδητά την έρευνα ως πεδίο επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να αποφασίσει αν του ταιριάζει.
 • Κάνει κρίσιμες επιλογές  σχετικά με τη διδακτορική του έρευνα (θέμα, πανεπιστήμιο, επιβλέπων καθηγητής, πηγές χρηματοδότησης).
 • Σχεδιάσει το  πλάνο εργασίας του θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και παραδοτέα.
 • Τηρήσει το πλάνο που έχει διαμορφώσει και να το επανεξετάσει, αν χρειαστεί.
 • Εντοπίσει και να αλλάξει πεποιθήσεις και συμπεριφορές που εμποδίζουν την πρόοδό του
 • Διαχειριστεί τις σχέσεις του με τους επιβλέποντες  καθηγητές και τους συνεργάτες του.
 • Ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα συμπληρωματικά καθήκοντα που έχει.
 • Προετοιμαστεί για την προφορική υποστήριξη της διατριβής του.
 • Διερευνήσει επιλογές απασχόλησης και να δημιουργήσει ευκαιρίες δικτύωσης.
 • Σχεδιάσει και να πετύχει δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια.
 • Καλλιεργήσει διδακτικές δεξιότητες.

 

Ακαδημαϊκό coaching για Εκπαιδευτικούς

Στην εποχή που η γνώση είναι ελεύθερα διαθέσιμη σε όλους μέσα από τον υπολογιστή ή το κινητό μας τηλέφωνο, ο ρόλος του δασκάλου χρειάζεται επανεξέταση. Η στείρα μεταφορά γνώσεων δεν αρκεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών ή των φοιτητών. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των διδασκόντων δεν έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στο αντικείμενο της διδακτικής. Ενώ είναι εξαιρετικοί επιστήμονες στο αντικείμενο των σπουδών τους, δεν έχουν συχνά τα εφόδια για να γίνουν εξίσου καλοί δάσκαλοι. Το coaching βοηθά στη διαχείριση των νέων δεδομένων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων στη διδασκαλία.

Ενδεικτικά, ένας εκπαιδευτικός θα καταφέρει να:

 • Διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο όραμα για το διδακτικό του έργο.
 • Σχεδιάσει το μάθημά του με τρόπο που να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να δημιουργεί συνέργειες με το γενικότερο πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος που ανήκει.
 • Καλλιεργήσει επικοινωνιακές δεξιότητες που θα ενισχύσουν τη μεταδοτικότητά του.
 • Ενθαρρύνει τους μαθητές του να ενδιαφερθούν για το μάθημα και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
 • Διαχειριστεί αποτελεσματικά τη σχέση του με τους μαθητές ή και τους γονείς τους.
 • Διαμορφώσει ένα πλάνο συνεχούς επιμόρφωσης και προσωπικής ανάπτυξης ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο αντικείμενό του αλλά και να παραμένει επίκαιρος αποκτώντας γενικότερες γνώσεις (πχ γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Ακαδημαϊκό coaching για Επαγγελματίες

Τα εφόδια που αποκτά κανείς τελειώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν φτάνουν για μια επιτυχημένη πορεία. Εξάλλου, η ανέλιξη στην ιεραρχία συνοδεύεται από απαιτήσεις για διαφορετικές ικανότητες. Το coaching συνδράμει την προσπάθεια των επαγγελματιών να παραμένουν ενημερωμένοι και επίκαιροι, να προλαβαίνουν τις εξελίξεις και να ετοιμάζονται έγκαιρα για την επόμενη πρόκληση.

Ενδεικτικά, απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να:

 • Συνεχίσουν τις τυπικές σπουδές τους κάνοντας ένα μεταπτυχιακό, αλλά νιώθουν ότι έχουν χάσει την επαφή τους με τη μελέτη και την παρακολούθηση τυπικών προγραμμάτων σπουδών.
 • Διαμορφώσουν ένα πλάνο συνεχούς επιμόρφωσης και προσωπικής ανάπτυξης.
 • Αποκτήσουν ή να καλλιεργήσουν συγκεκριμένες ικανότητες:
  • ηγετικές ικανότητες
  • ικανότητες λήψης αποφάσεων
  • επικοινωνιακές ικανότητες
  • ικανότητες μέντορα
 • Αναλάβουν επιχειρηματική δράση
Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θέλω τα μυστικά για μια ευτυχισμένη ζωή

Η Ανατομία του ΠΩΣ

Πείτε μας τι σας απασχολεί

Και ένας συνεργάτης της LCG θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα!

X