Εγγραφείτε και διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και απαντήστε αυθόρμητα και με ειλικρίνεια: μόνο εσείς θα δείτε τα αποτελέσματα και σίγουρα δεν θέλετε να κρυφτείτε από τον εαυτό σας!
 
Εξάλλου, το σκορ σας, που θα το υπολογίσετε ανάλογα με την ηλικία σας, θα σας βοηθήσει να βάλετε τους επόμενους στόχους σας, ώστε να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας!